Công trình: SUN GRAND CITY – SỐ 3 LƯƠNG YÊN, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

Tổng dự toán phần hoàn thiện xây dựng: 150,000,000đ
Tổng dự toán phần Nội thất: 210,000,000đ
Chủ đầu tư:
Hạng mục: Dự toán phần hoàn thiện xây dựng và Dự toán lắp đặt hoàn thiện Nội thất (Vui lòng inbox để nhận thông tin báo giá chi tiết)

Danh mục: