Mr Long – An Trạch, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội